Tillgänglighet

Färdtjänstadress

Nybrokajen 11

 

Tillgänglighetsanpassad entré

Via Lilla Entrén till höger om huvudentrén. Kontakta oss på  08-545 703 00  vid din ankomst så blir du insläppt av en konsertvärd.


Rullstolsplatser

I Stora salen finns två permanenta rullstolsplatser och två reserverade platser för ledsagare. Vi kan skapa utrymme för fler rullstolar, men då behövs lite framförhållning. Ring så ordnar vi en individuell lösning. Clara Schumannsalen har inga fasta sittplatser så du behöver inte boka någon rullstolsplats, och det finns en bred, tröskellös ingång.

Hiss  till Stora salen finns från markplan och entréplan. Dörrbredd: 79 cm.

 

Tillgänglighetsanpassad toalett

På entréplan. Dörrbredd: 71 cm.

 

Hörselslinga

I Stora salen, på mittparkett rad 1–10.

 

Toalett med skötbord

Finns på entréplan.

 

Hjärtstartare

Hjärtstartaren är placerad på väggen, i anslutning till Biljettkassan och hissarna. Hjärtstartaren är självinstruerande vilket innebär att en oerfaren användare kan använda utrustningen och rädda liv. Hjärtstartaren analyserar hjärtrytmen och avgör automatiskt om och när det är lämpligt att avge en chock. Den ”skjuter” aldrig på ett fungerande hjärta, därför kan den inte göra skada, bara nytta. Hjärtstartaren vägleder även användaren genom en korrekt hjärt-lungräddning. All personal på Musikaliska har genomgått en kurs i hjärt- och lungräddning och bekantat sig med hjärtstartaren.


Besökare till Stallet

Stallet når du via en separat ingång på Stallgatan 7. Entrén för rullstolsburna gäster som ska till Stallets konsertlokal ligger på Blasieholmstorg. Ring biljettkassan på tel. 08-407 17 00  så får du hjälp att ta dig in.