SUB – Stockholms Unga Blåsarsymfoniker

Blåsorkestern med extra sting!


Oavsett om favoritinstrumentet är flöjt, saxofon eller puka har SUB en plats för alla blåsare och slagverkare mellan 10 och 20 år! SUB konserterar och arbetar självständigt men spelar ofta och gärna tillsammans med Blåsarsymfonikerna, och följer vuxenorkesterns satsningar och planering, om än i litet format. Syftet med ”hang around”-strategin är att medvetandegöra unga musiker om blåsmusikens uttrycksmöjligheter och genrebredd.

Den helt unika orkestern startades 2009 av Blåsarsymfonikerna och Länsmusiken i Stockholm, med syftet att öka intresset för att spela blåsinstrument och hejda den nedåtgående trenden på länets kultur- och musikskolor, där allt färre elever väljer den inriktningen.

Vi på Länsmusiken i Stockholm tror att unga musiker behöver erfarna musiker som förebilder och inspiration, och behöver upptäcka den symfoniska blåsorkestern som en egen konstform.


Kursavgift (per termin): 500 kr (syskon 250 kr)
Information och anmälan: lena.jakobsson@musikaliska.se

 

Höstens verksamhet

SUB kommer medverka på "de stora" Blåsarsymfonikernas konsert ”Last Night of the Proms” den 23–24 september, samt göra en egen konsert i anslutning till konserten.

Konserter

Lördag 23/9 i Västerås Konserthus kl. 14.00 och 15.00
Söndag 24/9 på Musikaliska kl. 14.15 och 15.00

Repetitioner

Söndag 3/9 kl. 10.00-13.00
Onsdag 6/9 kl. 18.00-21.00
Onsdag 13/9 kl. 18.00-21.00
Söndag 17/9 kl. 10.00-13.00
Torsdag 21/9 kl. 18.00-21.00
 

REPERTOAR FOAJÉKONSERT
Staffan Lundén-Welden     London
Franco Cesarini    ur Huckleberry Finn Suite
R V Williams         ur Folk Song Suite


REPERTOAR LAST NIGHT OF THE PROMS
Pomp and Circumstances
Rule, Britannia!
Jerusalem
Auld Lang Syne