Mitt i musiken med Blåsarsymfonikerna (8–12 år)

Upplev en stor blåsorkester inifrån

Barnen sitter på stolar mellan orkesterns musiker och känner kraften från häftiga instrument och mäktiga klanger i hela kroppen. Blåsarsymfonikerna demonstrerar sina instrument och dirigenten P-O Ukkonen förklarar hur man gör för att få orkestern att spela starkt och svagt, fort och långsamt, pampigt och spänstigt.

Dessutom får eleverna skapa musik, dirigera och prova alla instrument: flöjt, oboe, klarinett, fagott, saxofon, horn, trumpet, trombon, tuba och slagverk.

Temadagens upplägg:

Målgrupp:  9–12 år
Spelperiod: Enl. ök.
Pris: Upp till 3 workshops samma dag, 30 000 kr
Speltid: 45 min 
Maxdeltagare: 50 barn/gång. 1-3 gånger samma dag.
Lokal: Fri golvyta 12×12 m, gärna större. Spelperiod: Våren 2017.
Dirigent: Per-Olof Ukkonen.

Bokning och information:
Anita Bohlin
anita.bohlin@musikaliska.com
08-407 16 0