Skapande skola

Ta in musiken i skolan – vi hjälper dig

Vi ordnar workshops, föreställningar med professionella artister och pedagoger och ger förslag på projekt enligt önskemål. Vi fungerar även som kontaktförmedling med musiker inom alla tänkbara genrer. Se förslag på färdiga projekt här intill.
 

Bolla idéer och få mer information

Kontakta våra producenter Lilian Henriksson, tel. 08-545 703 06 eller Susanne Rundberg Andersson, tel. 08-545 703 17, om du vill ha mer information eller har förslag och önskemål om projekt.
 

Om Skapande skola

Sedan några år satsar regeringen på Skapande skola: Större spelrum för barnens egen skaparlust och konst- och kulturupplevelser på skoltid. Satsningen gäller för alla elever i förskoleklasser till och med årskurs 9. För mer information, se Kulturrådets webbsida.