Nya medlemmar sökes till Länsmusikens referensgrupp

Inför valet av utbud av musikproduktioner för barn och unga säsongen 2019/20 vill vi på Länsmusiken i Stockholm gärna ha nya medlemmar till vår referensgrupp. Medlemmarna i referensgruppen är med på auditions där utdrag visas ur musikproduktioner med grupper som har anmält intresse att vara med i Länsmusikens utbud samt på efterföljande samtal och diskussioner.

Det är mycket värdefullt att få input och synpunkter från referensgruppen när produktioner för en ny säsong ska väljas ut. Vi eftersträvar en referensgrupp som är så representativ som möjligt och speglar våra olika målgrupper i länet; kultursekreterare/samordnare, förskollärare, lärare och andra arrangörer av musikföreställningar/program för barn och unga i Stockholms län. Vi eftersträvar även mångfald och jämställdhet i gruppen.

Anmäl intresse snarast till susanne.rundberg@musikaliska.se