Mötesplats Barnkultur

En informell mötesplats för dig som är intresserad av vad som händer inom kulturområdet för barn och unga! Inbjudna gästföreläsare berättar om nyskapande projekt, nyheter inom forskningen eller om spännande verksamheter inom olika kulturområden. Mötesplatserna är ett samarbete mellan Länsmusiken i Stockholm, Dans i Stockholm Stad och län samt Centrum för barnkulturforskning.

Mötesplatsen som tidigare har ägt rum på Musikaliska några gånger per termin, är under utveckling när det gäller form och plats. Under våren 2019 arrangerar vi endast en mötesplats, 24 april och då på Stockholms universitet, se info nedan. Vi återkommer med mer information om kommande mötesplatser.

 

Foto: Niklas Björling

Mötesplats barnkultur - Öppna världar och slutna rum

Datum: 24 april 2019 kl 17:00 - 18:00
Plats: Stockholms universitet, Södra husen, hus E, sal E319

Fri entré!

Barnkultur ses i vissa sammanhang som lite enklare, lite mer tillrättalagd och inte lika estetiskt och intellektuellt avancerad som annan kultur. Vad betyder det för dem som arbetar inom det konstnärliga fältet?

Föreläsningen utgår från Ylva Lorentzons avhandling och handlar om relationer mellan barnkultur, status och kulturpolitik inom scenkonstproduktion för barn och unga.

Avhandlingen bygger på ett årslångt fältarbete i en institutionsteater och föreläsningen ger inblick i några aspekter av vardagens återkommande dilemman och frågor om att producera scenkonst för barn och unga. Hur påverkas vardagen i produktionen att konst för barn och unga ofta har lägre status än konst för vuxna? Hur påverkas scenkonsten av att kulturpolitiska satsningar riktas mot skolan? Och hur påverkas produktionsarbetet av New public management?