Länsmusiken i Stockholm

Länsmusiken i Stockholm hade hand om ett flertal musiksommarjobb för ungdomar under sommaren 2017. Läs mer här.


Vi har, liksom Blåsarsymfonikerna, Musikaliska som hemmascen, och är en av ett 20-tal organisationer i landet som har läns- eller regionuppdrag att sprida levande musik i olika genrer och från olika kulturer i första hand till barn och unga. Vi genomför varje år en rad samarbetsprojekt med institutioner, kommuner och organisationer.

Vi arrangerar seminarier och inspirationsdagar, t.ex.  Mötesplats barnkultur  med spännande och aktuella gäster för alla som arbetar med eller är intresserade av barnkultur.

Länsmusiken i Stockholm verkar med stöd av  Kulturrådeoch  Stockholms läns landsting.


Musikglädje för barn och unga

Konserter, gränsöverskridande musikprogram, workshops, mötesplatser m.m. Länsmusiken i Stockholm presenterar en mångfald förstklassiga artister för barn och ungdomar och ordnar dessutom inspirerande tillfällen för länets unga att själva skapa musik och sjunga tillsammans med professionella artister.

Genom vårt  utbud  erbjuder vi en mängd olika grupper som kan besöka er skola och kommun med musikföreställningar, projekt och workshops. På vår hemmascen Musikaliska ordnar vi dessutom   skolkonserter   med musik från alla upptänkliga genrer och kreativa workshops.

Inte minst är konserthuset Musikaliska platsen där vi realiserar vårt mål att ge barn och unga möjligheten att musicera själva med inspirerande ledare och professionella musiker. Här får länets unga uppleva glädjen i att stå på en riktig scen och spela eller sjunga i en konsertsal fullsatt med betalande publik, bland annat  i konsertserien  Unga musiker. Dessutom arrangerar vi fantasisprakande  familjekonserter  med musik i olika genrer.