Stefan och Kinga

Kammarmusik: Lågan brinner fortfarande – Les six Hongrois

Passerad föreställning

Datum: onsdag 19 september

Tid: 18:00

Lokal: Clara Schumannsalen

Musik har inga gränser, den tar vi med oss och den kan bli planterad var som helst. Ibland söker vi efter hur vissa element, trender, har hamnat i det landskapet vi lever i och som har format, i vårt fall, svensk musik de senaste 50 åren. Kinga Práda Sagvik har sökt upp sex tonsättare som har sitt ursprung i Centraleuropa med det gemensamma språket ungerska. De kom till Sverige under 50- och 60-talen och har levt och skapat i Sverige under mycket lång tid. Kinga vill uppmärksamma deras livsverk och bjuda in till konversation om arvet de hade med sig och också hur de har formats och präglats av det svenska musiklandskapet.

 

Medverkande

Kinga Práda Sagvik, flöjt
Stefan Lindgren, piano
Stellan Sagvik, recitatör och moderator

 

Program

Pavol Simai - Sonatin
Csaba Deák - Andante Rondo
Zoltán Gaál - I-VI
Tamás Ungváry - Akonel för soloflöjt och elektronik
Miklós Maros Mattiodens sånger
Dikt av Gustaf Fröding
Ladislaus Horatius - Flute of the minute, nykomponerat stycke
F. Liszt - Les jeux d'eaux à la Ville d'Este
F. Doppler - Fantaisie pastorale hongroise

Klicka på filmen för att lyssna på Mattoidens sånger av Miklós Maros och dikter av Gustav Fröding

Biljetter

100 - 200 kr

Med stöd av Föreningen svenska tonsättare (FST)