Orkesterns historia

Modern jämställd och anrik; Blåsarsymfonikerna har funnits i Stockholms musikliv sedan början av 1900-talet och har med musiken som verktyg, försökt göra skillnad. Stockholm och orkestern har tillsammans, hundratretton år av förändring och utveckling bakom sig.

Stockholms Spårvägsmäns Musikkår
Stockholms Spårvägsmäns Musikkår Vinyl från 1980

1906 startades Stockholms Spårvägsmäns Brassextett med stöd av det lokala fackförbundet. Orkestern växte i Storstockholms Lokaltrafiks regi och blev  Sveriges största civila professionella blåsorkester med ett fyrtiotal musiker i början på 1990-talet.

2000 blev Stockholms Läns Landsting huvudfinansiär och orkestern bytte namn från Stockholms Spårvägsmäns Musikkår till Stockholms Läns Blåsarsymfoniker; idag Blåsarsymfonikerna med 28 fast anställda. 2011 flyttade orkestern till Musikaliska (gamla Musikaliska Akademien).

Tillsammans med Länsmusiken i Stockholm sprider Blåsarsymfonikerna levande musik från olika kulturer och genrer till barn och unga i Stockholmsregionens kommuner i form av professionella storskaliga musikupplever med hela orkestern eller flexibla anpassade produktioner för olika sammanhang och behov. I projekt som Unga Musiker är Blåsarsymfonikerna ett stöd för unga musicerande i regionen och i de populära "instrumentfrossorna" på Musikaliska möter unga musiker den professionella orkestern i workshops och konserter. Varje år ger Blåsarsymfonikerna välfyllda skol- och familjeföreställningar på Musikaliska i samarbete med Länsmusiken i Stockholm.

Blåsarsymfonikerna har en stor genrebredd och är känd för sina innovativa musikaliska samarbeten inom samtida konstmusik, senromantik, opera, jazz och cross-over. Konserter ges med framstående solister från hela Skandinavien.

Många tonsättare har skrivit för orkestern såsom Christian Lindberg, Ingvar Karkoff, Luca Francesconi, Anders Hillborg, Marcelo Nisinman, Joakim Milder, Mikael Råberg, Jerker Lindström, Magnus Lindgren och Ann-Sofi Söderqvist.

Under säsongen 2010/11 sattes som mål att hälften av repertoaren skulle vara komponerad av kvinnor, ett provokativt mål som av många betraktades som omöjligt att genomföra. Det framgångsrika initiativet skakade om Sveriges kulturliv och orkestern har sedan dess fortsatt att hålla en hög nivå i det jämställda repertoararbetet.

Blåsarsymfonikerna har har ett långsiktigt samarbete med kompositionslinjerna vid musikhögskolorna i Stockholm, Göteborg och Malmö, med syftet att ge tonsättare bättre kunskaper om blåsensemblen som form.

Orkestern har gjort ett flertal skivinspelningar, turnéer i Sverige och utomlands och samarbetar med andra institutioner som exempelvis Parkteatern och Umeå symfoniorkester.

Sedan 2015 är Cathrine Winnes Blåsarsymfonikernas konstnärliga ledare och chefsdirigent.