Blåsarvännerna

Blåsarsymfonikernas vänförening hälsar dig varmt välkommen


Vänföreningen har funnits sedan 1994, Stockholms mesta och bästa blåsorkester som startade 1906 – en värdefull traditionsbärande och nyskapande blåsarsymfonisk konstform som bjudit på många varierande och kreativa musikevenemang.

Blåsarsymfonikerna är numera ständigt boende i och konserterande på Musikaliska. Huset vid Nybrokajen 11 är Stockholms äldsta konserthus med en lång tradition av ansvar för konsertverksamhet, musikutbildning, musikbibliotek och musikakademi. Målet har varit och är fortfarande att musik och musikkultur (inte minst svensk) ska leva.

Du som är med i Vänföreningen är med och tar ett unikt, viktigt kulturansvar för framförandet av levande musik med Blåsarsymfonikerna. Musiken ska även ge Dig glädje och tröst och väcka nya tankar, förvåning och en levande närhet till orkestern, instrumenten och dirigenten. Det är en rik upplevelse. Vänner har ofta gemensamma intressen och musik är ett sådant underbart intresse.
 

Som blåsvän får du:

  • rabatt på biljetter till orkesterns konserter
  • rabatt på cd-skivor
  • vara med på vänträffar
  • tillfällen att träffa musikerna och möjlighet att lyssna på repetitioner i mån av tid och önskemål.
     
Två kvinnor ur vänföreningen står vid ett bord och tittar in i kameran
Vänföreningens medlemmar säljer skivor under en av orkesterns konserter Foto: Musikaliska


Vänavgiften är 150 kr per person och år och betalas till Vänföreningens postgiro: 465 82 60-7. Medlemsåret sträcker sig från juli till och med juni.

Välkommen!
Styrelsen för Blåsarvännerna, genom Ann Wahlgren

Kontakta Vänföreningen
Ann Wahlgren, ordf: 072-252 10 84 , ann.wahlgren@procuri.se
Kerstin Stefansson: 076-109 42 45, kerstin.stefansson@telia.com
William Austen: 073-937 42 36